FAQs Complain Problems

ग्यालरी

व्यवसाय सचेतना तथा शुरु तालिम (SIYB) र
स्थानीय तहको महिला उद्यमी संजाल लागि सहजीकरण कार्यक्रमका झलकहरु।

मिति: 2021/01/29 - 14:46
, , , , , , , , , , , ,

निजि आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी पालिका स्तरीय कार्य योजना निर्माण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम।
मिति: २०७७ माघ ४ गते

मिति: 2021/01/29 - 14:36
, , , , , , ,

पूर्ण खोप सुनिश्चिचको लागि पालिका स्तरीय १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम।
मिति: २०७७/१०/४

मिति: 2021/01/29 - 13:49
, , , , ,

ढुङ्गेसाँघु ट्रास पुलको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम।
मिति: २०७७/९/२४
स्थान: म्यागङ २
स-धन्यवाद DEPROSC-NEPAL.

मिति: 2021/01/10 - 14:40
, , , , , , , , , ,

उपाध्यक्ष श्री शान्ति लामा गुरुङज्यू को नेतृत्वमा आपङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम जारी।
मिति: २०७७/०९/२३
स्थान: म्यागङ-२, बुङताङ वडा कार्यालय

मिति: 2021/01/10 - 14:01
, , , , , ,

विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम

आयोजक: म्यागङ गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा। 

मिति: 2021/01/05 - 16:33
, , , , , , , , , , , , , ,

"दिगो शन्तिको लागि उन्नत सम्बन्ध"
न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता र सरोकारवाला विच अनुभाव आदान प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम।
आयोजक: प्राकृतिक स्रोत द्धन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल- नुवाकोट
समन्वय: न्यायिक समिति, म्यागङ गाउँपालिका कार्यालय

मिति: 2021/01/04 - 16:07
, , , , , , , , ,

एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम।
मिति: २०७७ पौष १८
स्थान: म्यागङ गाउँपालिका भवन
आयोजक: म्यागङ गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा

मिति: 2021/01/02 - 13:19
, , , , , , , , , , , ,

गरिबी निवरणका लागि लघु उद्यम विकास (मेड्पा) सम्बन्धी पालिका स्तरीय एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम।

मिति: २०७७ पौष १५

स्थान: म्यागङ गाउँपालिका कार्यालय भवन

आयोजक: म्यागङ गाउँपालिका

मिति: 2020/12/31 - 11:12
, , , , , ,

म्यागङ गाउँ नगर प्रहरीका तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाका झलकहरु।

मिति: २०७७/८/२५, विहान ८ बजे

मिति: 2020/12/10 - 13:28
, , , , , , , , ,

Pages