FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन, कक्षा ८

शैक्षिक सत्र २०७६, म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगतका कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

यस कार्यालयबाट  मिति २०७७/१०/२७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मुल्याङ्कन हुँदा निम्न बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्युनतम मुल्यंकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को २७ को उपदफा बमोजिम र सोही दफाको उपदफा ३ को प्रायोजनार्थ बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने

दस्तावेज: 

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०७७ साल बैशाख ८ गते सोमबार दिउँसो अन्दाजी १२:३० बजे तिर यस म्यागङ गा.पा. देउराली- ३ स्थित गाउँपालिकाको कार्यालय, देउराली, नुवाकोटको स्टोरमा अचानक बिद्युतीय सटको कारण आगलागी हुन गएकोले स्टोरमा भएका सम्पूर्ण औजार, उपकरण, कम्प्युटर पार्टहरु, विभिन्न सर-सामग्रीहरु गरी करिव रु.

हार्दिक अपिल !

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि मुलुकभर LOCKDOWN को अवस्था भएको कारण रोजगारी गुम्न गई दैनिक ज्याला मजदुरी गरि जीवन यापन गर्ने अति विपन्न परिवार, मजदुर, असहाय तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग आदिको खाद्यान्नको अभावमा साँझ विहान हात मुख जोर्ने समस्यामा परेकाले उक्त लक्षित वर्गलाई राहत उपलब्ध

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

म्यागङ गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेका तपसिलको पदमा करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक योग्य उम्मेदवारहरुलाई दरखास्त दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages